08-08-2018 – Zoeklicht Siminar

9-8 optreden “Half-a-Mile”
28 mei 2018
28-7-2018 Concert Dimensions
27 juli 2018

08-08-2018 – Zoeklicht Siminar

Thema: Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel

Spreker: Theo Niemeijer

Toegang vrij